Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Současnost sboru

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů).
Jeho starostou je Jan Pumpr.

Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé, pořádají např. masopustní průvod, dětský karneval, maškarní rej, pálení čarodějnic, stavění máje, dětský den, sportovní soutěže pro děti i dospělé, mikulášskou besídku, čertovské peklo, staví slaměný betlém, apod.

Za aktivní činnost při povodních v roce 2002 byla Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska udělena sboru medaile

Za mimořádné zásluhy"

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska dále ocenilo dlouholetou práci sboru a udělilo mu v roce 2006 nejvyšší ocenění

Čestný prapor SH ČMS "

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci Hamr založen ve 14 hodin dne 12. ledna 1896. U jeho zrodu stálo 7 zakládajících členů ( Jeho c.k. výsost Arcivévoda František Ferdinand de Este - následník trůnu, Jan Škornička-podomní obchodník, Rudolf Kohout-obchodník, Leopold Kohout-revírník, Jan Komárek-obchodník, Antonín Blažek-rolník, Václav Tatták-pošmistr ) dále 6 členů přispívajících a 30 členů činných.
Nově založený sbor se často scházel k praktickým cvičením a společně s okolními sbory se podílel na likvidaci tehdy dost častých požárů. Historicky prvním velitelem se stal Antonín Blažek.

K určitému útlumu ve sboru došlo po vypuknutí 1. světové války, kdy mnoho členů odešlo na vojnu. Po vzniku samostatné Československé republiky se opět v plné míře obnovila aktivita sboru. Konají se župní sjezdy, činnost se zaměřuje na preventivní a represivní výcvik, pořádají se taneční zábavy a plesy. Taneční zábavy byly v té době hlavním zdrojem finančních příjmů na zakoupení výzbroje a výstroje.

Pro případ úrazů nebo úmrtí člena hasičského sboru byla zřízena pohřební pokladna. Sbor byl původně vybaven málo výkonnou ruční stříkačkou a proto byla v roce 1924 zakoupena stříkačka výkonnější.

První motorovou stříkačku DS 16 získal sbor až v roce 1953 a tu používal až do r. 1975, kdy byla nahrazena přenosnou motorovou stříkačkou PS 12.

Požární sport

X. ročník Memoriálu Františka Outlého - Hamr 25.8.2018

Vyhlášení výsledků Velké ceny Třeboňska 2015 v požárním útoku

V sobotu 17. října 2015 se sešla hasičská sportovní družstva mužů a žen v Majdaleně, aby se zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků "Velké ceny Třeboňska" v požárním útoku. Celý večer se staral o dobrou náladu a o kvalitní průběh oslav Sbor dobrovolných hasičů Hamr, jako pořádající kolektiv hasičů.
Program odstartoval v 18.30 hodin přivítáním všech soutěžících a rozhodčích, činitelů vedení této soutěže a videoprojekcí mapující její letošní průběh. Následovalo vyhlášení výsledků v kategorii ženy, poté muži, předání pohárů, putovních pohárů a pamětních předmětů soutěžícím kolektivům, rozhodčím a zasloužilým jednotlivcům.
V kategorii muži zvítězili borci ze Stříbřece před družstvem SDH Kolence následovaným kolektivem ze Slavošovic. V soutěži žen se na první příčce umístilo družstvo z Lásenice, na druhé z Chlumu u Třeboně a třetí z Lomnice nad Lužnicí.
O kulturní program se postarala taneční skupina Emoce, vystoupení tanečního souboru SDH Hamr Akvabely a DJ Dušan Prager svou hudební produkcí. Hosté akce se rozcházeli do svých domovů s nadějným očekáváním dalšího ročníku.

Za pořádající SDH Hamr: Jan Pumpr

Závody v Jarošově nad Nežárkou

V sobotu 10. října 2015 se od ranních hodin konal v areálu střelnice města Jarošov nad Nežárkou závod hasičské všestrannosti v kategoriích mladší a starší žáci, dorostenci a dorostenky jednotlivci, jenž je součástí celoroční hry Plamen. Ráno bylo trochu chladněji a a tak přijíždějící kolektivy mladých hasičů s radostí vystály frontu na teplý čaj, či hovězí vývar. S přibývajícím časem se však oteplilo a jednotlivé soutěžní hlídky vyrazily na trať tohoto závodu. Plnily úkoly ve střelbě na cíl, topografii, zdravotnické přípravě, uzlování, požárnické přípravě a překonávaly překážky po laně a zároveň běhu na 2 a více km. Po obědě, který každého jistě potěšil (tradiční vepřový řízek s bramborovým salátem), započala soutěž ve štafetě požárních dvojic. Tato sice patří do jarního kola soutěže Plamen, ale z časových důvodů se praktikuje již v části podzimní při závodu hasičské všestrannosti. Na jaře pak čekají na mladé závodníky štafety CTIF, štafeta 4x60 m a dále pak požární útok CTIF a královská disciplína požární útok.
Nejúspěšnějším kolektivem závodu hasičské všestrannosti pro rok 2015 ve hře Plamen se stalo družstvo v kategorii mladší ze Stráže nad Nežárkou, na 2. místě z Chlumu u Třeboně a na 3. místě z Kardašovy Řečice. V kategorii starší žáci na 1. a 2. místě skončila družstva ze Stráže nad Nežárkou a na 3. místě kolektiv z Hamru.

Za SDH Hamr: Jan Pumpr

Na snímku mládež z SDH Hamr.

7. ročník Memoriálu Františka Outlého

V sobotu 29. srpna 2015 se v Hamru konal již 7. ročník Memoriálu Františka Outlého, který patří do seriálu soutěží v požárním útoku "Třeboňské hasičské ligy". Celý předchozí týden hasiči z místního sboru připravovali vše potřebné pro zdárný průběh soutěže. Zakoupili nový velký stan pro případ, kdyby došlo k nepříznivé změně počasí. Od ranních sobotních hodin se činila děvčata, aby zajistila občerstvení pro soutěžící a návštěvníky akce a chlapi vytýčili na hřišti závodní dráhu pro požární útoky a parkoviště pro požární techniku. Vedoucí mládeže nacvičili se Soptíky novou ukázku zásahu na hořící byt a ti ji v přestávce soutěže návštěvníkům předvedli. Tří až šestiletí mladí hasiči (takzvaná přípravka) prokázali, že jsou velkou nadějí pro hasičský odkaz dobudoucna.
Po celý den přálo pořadatelům krásné slunné počasí, které doprovázela srdečná sportovní nálada. Návštěvníci Memoriálu Fr. Outlého si pochvalovali úroveň přípravy akce i bohaté občerstvení a vyjádřili zájem se této soutěže zúčastnit i příště.

Dosažené výsledky:
Muži: 1. Stříbřec 26,14; 2. Hamr A 27,43; 3. Mníšek 28,41
Ženy: 1. Lásenice 27,29; 2. Lomnice nad Lužnicí 27,63; 3. Hamr A 33,88
Finále muži: 1. Stříbřec 21,96; 2. Frahelž 25,84; 3. Hamr A 28,39
Finále ženy: 1. Staňkov 30,97; 2. Lomnice nad Lužnicí 31,16; 3. Lásenice 40,91

Za SDH Hamr: Jan Pumpr
FotoVáclav Lepič

Foto z akce

SDH Roseč upořádala noční soutěž dětských kolektivů v požárním útoku. Třetí příčku obsadilo domácí družstvo starších žáků z Roseče, druhou starší žáci Hamr A. Vítězem se stalo družstvo B z Hamru s časem 26,7 s. Děti obdržely diplomy, poháry, dětské šampaňské a další věcné ceny a cukrovinky. Máme velkou radost, že další sbor dobrovolných hasičů v okrese našel odvahu pro děti tuto soutěž uspořádat.

Za SDH Hamr: Jan Pumpr

Foto z akce

V sobotu 9. května 2015 se sešly dětské kolektivy požárního sportu hry Plamen, aby poměřily své síly a dovednosti v útoku CTIF, štafetě CTIF, štafetě 4x60 metrů s překážkami a v královské disciplíně požárním útoku, soutěži jednotlivců v Kardašově Řečici. Od ranních hodin se na účastníky hasičského klání usmívalo sluníčko, což potěšilo nejen je, ale především pořadatele, neboť poslední tři roky nazpět soutěžní den propršel. Nejúspěšnějším týmem se stali mladší a starší žáci ze Stráže nad Nežárkou, v kategorii starší žáci se na druhém místě umístilo družstvo z Hamru a na třetím místě družstvo z Nové Včelnice. V kategorii mladší žáci se na druhém místě umístilo družstvo z Chlumu u Třeboně a na třetím místě z Hamru.
V kategorii jednotlivci – mladší dorostenky se na prvním místě umístila Tomiová Diana, na druhém místě Suchánková Lenka a na třetím místě Viktorová Petra, všechny z SDH Hamr. V kategorii jednotlivci – starší dorostenky se na druhém místě umístila Bednářová Jana, rovněž z SDH Hamr.


Za SDH Hamr: Jan Pumpr

Foto z akce

 


 

Fotogalerie

 

Plán akcí

Sbor dobrovolných hasičů Hamr pořádá tyto akce:

Rok 2018

25. srpna - ,, MEMORIÁL FRANTIŠKA OUTLÉHO"
X. ročník hasičské soutěže mužů a žen v požárním útoku soutěž je zařazena do seriálu Velké ceny Třeboňska - od 13:00 hod. na hřišti v Hamru

24. června - III. setkání hasičských přípravek okr. Jindřichův Hradec a 4. ročník hasičské soutěže mladých hasičů o "POHÁR HAMERSKÉHO SOPTÍKA" - od 10:00 hod. na hřišti v Hamru

17. března - ,,Maškarní rej" ( maškarní ples pro dospělé) od 20:00 hodin ve společenském sále v Majdaleně

10. března - ,,Dětský maškarní karneval" - od 14:00 hodin ve společenském sále v Majdaleně

Rok 2017

18.3.2017 - ,,Maškarní rej" ( maškarní ples pro dospělé) od 20:00 hodin ve společenském sále v Majdaleně

25.3.2017 - ,,Dětský maškarní karneval" - od 14:00 hodin ve společenském sále v Majdaleně

25.6.2017 - II. setkání hasičských přípravek okr. J. Hradec

III. ročník hasičské soutěže mladých hasičů ,,POHÁR HAMERSKÉHO SOPTÍKA" - od 12:00 hod. na hřišti v Hamru

26.8.2017 - IX. ročník hasičské soutěže mužů a žen v požárním útoku ,, MEMORIÁL FRANTIŠKA OUTLÉHO"
soutěž je zařazena do seriálu Velké ceny Třeboňska - od 13:00 hod. na hřišti v Hamru

Mladí hasiči

Co se událo v roce 2017

Setkání historických stříkaček v Příbrazi (17. 10. 2015)

Soptíci z Hamru vystoupili na Setkání historických stříkaček v Příbrazi

Obec Příbraz hostila účastníky SETKÁNÍ HISTORICKÝCH STŘÍKAČEK, kterých se sjelo na plochu sportovního areálu rovných deset. Jednalo se převážně o potahové stroje, z nichž bylo devět funkčních.
Po slavnostním nástupu se prvních ukázek zásahů na různá nebezpečí velmi dobře zhostili Soptíci z Hamru a po nich i přípravka ze Stráže nad Nežárkou. Tyto zásahy v provedení 3 až 6 letých hasičů okouzlily účastníky setkání. Nejvzdálenějším kolektivem, který byl přímo nadšen výkony tohoto hasičského potěru, byl sbor dobrovolných hasičů obce Radňoves u Brna. Z dojetí nad roztomilostí hasičských přípravek pak došlo na pozvání k předvedení těchto ukázek i na Moravě. Po ukázkách dětských kolektivů se do prezentace aktivní historické techniky postupně zapojily všechny zúčastněné sbory např. Příbraz, Novosedly nad Nežárkou, Stříbřec, Mníšek, Radňoves a další.
Diváci si tuto techniku předem mohli prohlédnout na výstavě, kde nechyběly ani technické parametry a data zhotovení. Návštěvníci této akce byli jistě potěšeni úvahou o podobná další setkání historické hasičské techniky, možná právě opět v Příbrazi.

Účastník akce: Jan Pumpr, SDH Hamr

Jihočeský festival zdraví v Třeboni (18. – 19. září 2015)

Soptíci z Hamru již potřetí vystoupili na Jihočeském festivalu zdraví v Třeboni. Připravili si v premiéře nové představení, zásah na leteckou havárii spojenou s nálezem nebezpečného chemického nákladu v nákladním prostoru a jeho bezpečnou likvidaci. Dalším představením znázorňujícím právě v této oblasti časté přírodní havárie byl zásah při povodních s ukázkou regulace vodního toku, postavením protipovodňové stěny a následné záchrany tonoucího z vodního toku. Posledním představením byla ukázka, která řešila situaci, která obzvláště letos trápila návštěvníky kempů a to zásah na likvidaci nebezpečného hmyzu.
Novým vystupujícím na tomto festivalu ze základny SDH Hamr byl taneční soubor Akvabely z Hamru, které svým rozverným vystoupením pobavily návštěvníky festivalu a ti je obdarovali salvami smíchu.

Za SDH Hamr: Jan Pumpr

Soutěž ve Stráži nad Nežárkou

Soptíci společně s družstvy mladších a starších žáků z SDH Hamr se zúčastnili v sobotu 3. 10. 2015 soutěže v požárním útoku a štafetě 3 x 60 m ve Stráži nad Nežárkou.
Po úvodní soutěži ve štafetě 3 x 60 m, které se zúčastnila družstva žákovská, se do programu soutěžního odpoledne přispěli též Soptíci z Hamru ukázkami zásahu na leteckou havárii spojenou s likvidací nebezpečného chemického nákladu, zásahu při povodních stavěním protipovodňové stěny, vyproštění tonoucího z vodního toku, stabilizace jeho životních funkcí a závěrem zásahu na nebezpečný hmyz. Do ukázek se zapojila i přípravka ze Stráže nad Nežárkou zásahem při výbuchu plynu v bytě.
Po ukončení těchto ukázek předvedla své umění v královské hasičské disciplíně – požárním útoku družstva žákovská. Kolektivy mladších a starších žáků z SDH Hamr, Stráž nad Nežárkou a Polště tak změřily své síly a dovednosti. Nejvíce se dařilo mladým hasičům ze Stráže nad Nežárkou, poté z Hamru a na závěr z Polště.

Za SDH Hamr: Jan Pumpr

Foto z akce

Velice dobré výsledky dosahuje sbor v oblasti práce s mládeží. Navazuje tak na tradice svých předků, neboť již v roce 1958 je v kronice první zmíňka o ustanovení žákovského družstva.
Nyní pracuje ve sboru 51 mladých hasičů pod vedením Milana Tesaře st, Jana Pumpra a Lucie Tesařové.

Mladí hasiči soutěží v kategoriích mladší a starší žáci, dorostenky a dorostenci a zastoupení mají i dorostenky v kategorii jednotlivců.
Zatím největšího úspěchu dosáhlo v roce 2006 družstvo dorostenců,
které po vítězství v okresním kole zvítězilo v krajském kole v ČeskýchBudějovicích a reprezentovalo jihočeský kraj na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Liberci.

Mladí hasiči se scházejí na pravidelných schůzkách v klubovně a na hřišti, kde se zdokonalují v hasičských znalostech a připravují se na soutěže v požárního sportu.

Našemu sboru se podařilo jako prvnímu v jindřichohradeckém okrese založit „ Přípravku" mladých hasičů. Jedná se o děti ve věku od 3 let, které se formou hry učí prvním základům hasičiny.

Strana 3 z 4

© 2023 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení