Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Obecní knihovna

V budově obecního úřadu je umístěna knihovna. V rámci Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje zde bylo realizováno v roce 2006 místo s veřejně přístupným internetem, byl pořízen počítač a přístup k internetu zdarma. Internet zdarma v minulosti využívali hlavně studenti, žáci, ale i ostatní věkové kategorie občanů a o prázdninách využili této možnosti i rekreanti. Zajištění přístupu k internetu dnes již patří mezi standardní služby knihoven, stejně jako doplňování knihovního fondu, proto se obec, ačkoli byla finanční podpora MK ČR ukončena, rozhodla veřejně přístupný internet i nadále zachovat a připojení financovat sama. Počátkem roku 2013 byla knihovna vybavena novými regály, ve kterých jsou knihy přehledně uspořádány. V roce 2013 byla obci přiznána dotace z Ministerstva kultury ČR – podprogram VISK 3 na projekt „Zahájení automatizace knihovnických činností". Díky tomu je knihovna dovybavena výpočetní technikou, která umožní vést knihovní fond elektronicky. V současné době probíhá ukládání knihovního fondu do počítače, po jehož dokončení bude spuštěn AKS (automatizovaný knihovní systém) Clavius, prostřednictvím kterého bude zpřístupněna literatura i čtenářům. Co se týká samotného knihovního fondu, je průběžně dokupován z finančních prostředků obce a dále pak je využívána možnost výpůjčky knih z Městské knihovny Třeboň.


Provozní doba:
Každé pondělí od 16,00 do 18,00 hodin.

27. 1. 2020 – Změna on-line katalogu

Ti z Vás, kteří využívají on-line katalog, jistě zaznamenali, že je nějakou dobu nedostupný. Přibližně od měsíce listopadu 2019 až do ledna 2020 docházelo k postupnému přechodu na nový systém. Nyní je už katalog v provozu na této adrese:

Online katalog obecní knihovny v Hamru

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení