Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do ZO - pdfzde.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v senátních obvodech č. 14 a č. 15, do kterých spadají obce v rámci POÚ Třeboň, v roce 2022  n e k o n a j í.

Informace pro volební strany

Všeobecné informace k podávání kandidátních listin

Počet členů Zastupitelstva obce Hamr pro volební období 2022 – 2026 zůstává stejný, tedy 7 (slovy: sedm).

pdfUpřesnění - náležitosti kandidátní listiny
Výpočet věku kandidátů
- Potřebné počty podpisů na petici POÚ Třeboň
Harmonogram termínů
Psaní titulů
Seznam obcí, ze kterých se KL podávají POÚ Třeboň

 VZORY:

- Kandidátní listina – politická strana
Kandidátní listina – politické hnutí
- Kandidátní listina – koalice politických stran
Kandidátní listina – koalice politické strany a politického hnutí
Kandidátní listina – koalice politických hnutí
Kandidátní listina – nezávislý kandidát
Kandidátní listina – sdružení nezávislých kandidátů
Kandidátní listina – sdružení politických stran a nezávislých kandidátů
Kandidátní listina - sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů
Kandidátní listina – sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů
- Prohlášení kandidáta
Petice nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

Informace pro voliče

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY – při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat nikde jinde, než v místě trvalého pobytu, proto se voličské průkazy pro tyto volby nevydávají.

 

- Oznámení o době a místě konání voleb

 

Informace pro okrskové volební komise

- Pozvánka na zasedání 

 

 

© 2023 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení