Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
Nejmladší hasiči SDH Hamr – Soptíci
Veřejná zeleň v obci

cr1

Úvod

Obec Hamr leží v malebné jihočeské krajině 14 kilometrů jihovýchodně od Třeboně v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Katastrální území Hamr má rozlohu 1.194 hektarů. Hamr je obklopen lesy a množstvím rybníků, což umožňuje rybaření, houbaření a krásné procházky. Rovinatá turisticky atraktivní krajina láká v letních měsících zejména vyznavače cykroturistiky. Hranici katastrálního území mezi Hamrem a Majdalenou tvoří řeka Lužnice, vodáky nejčastěji navštěvovaný tok v celé ČR. V této části obce se nachází místní část nazývaná Kosky. Podél toku řeky Lužnice a v místě soutoku Lužnice s Koštěnickým potokem je četné množství rekreačních objektů.

Obec Hamr je samosprávnou obcí. V současné době má 350 obyvatel. Obec je napojena na vodovodní řad. Převážná část obce je odkanalizována a napojena na čistírnu odpadních vod. Plynofikace proběhla pouze v okrajových částech obce.

Každoročně se obec snaží využít možnosti čerpat dotace z Programu obnovy venkova a postupně tak realizovat plánované akce.

Dětský den

Sbor dobrovolných hasičů v Hamru ve spolupráci s obcí pořádá v soboru 28. května 2016 od 15,00 hodin „Dětský den“, který se bude konat na dětském hřišti. Pro děti jsou připraveny atrakce a soutěže. Občerstvení je zajištěno v areálu hřiště a od 20.00 hodin bude následovat "Pohádkový les“. 

Rodiče, neváhejte a přijďte s dětmi prožít jejich den, společně se pobavit, popřípadě si i zasoutěžit.

Těšíme se na Vaši účast!

Návrh Územního plánu Hamr

Vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Hamr není reálné, zveřejnit jej na úřední desce v tištěné podobě.
Ve lhůtě počínající dnem doručení této veřejné vyhlášky a končící dnem 22. 6. 2016 je možné se s návrhem Územního plánu Hamr seznámit.

více...

Pronájem objektu PENSION HAMR

Obec Hamr pronajme objekt občanské vybavenosti PENSION HAMR.

Bližší informace pdfzde.

Jak platit daně

V přiložených dokumentech vytvořených pracovníky Generálního finančního ředitelství pro veřejnost získáte bližší informace ohledně placení daní.

Složenky (Poštovní poukázka typu A – V/DS) budou také k dispozici na jednotlivých pracovištích finančních úřadů a na všech pobočkách České pošty, nejpozději k 1. březnu 2016.

pdfInfo pro občany
pdfJak správně zaplatit daň finančnímu úřadu
pdfPoštovní poukázka A

Poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je i pro rok 2016 350,00 Kč za trvale hlášenou osobu a splatnost je do konce měsíce března 2016. U rekreačních objektů, bytů a rodinných domů, kde není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, je poplatníkem vlastník objektu, sazba poplatku v roce 2016 je také 350,00 Kč a splatnost je do konce měsíce května 2016. Žádáme občany, aby v případě hotovostních plateb poplatek hradili až po termínu 25. 1. 2016.

Kotlíkové dotace - 1. výzva

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.
" Zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

Více...

Pozor na podomní prodej!

pdfDokument

Cvičení v Pensionu Hamr

I v letošním roce bude probíhat cvičení v Pensionu Hamr. Cvičení by mělo probíhat 2x týdně v úterý a čtvrtek ve večerních hodinách.

Číst dál ...

Upozornění ÚP ČR

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

pdfUpozornění

Další podrobnosti jsou k dispozici na zde.

Strana 1 z 2

katalog soc 2015 2

jikord

zo logo min

Rybaření Nový Kanclíř

logo ryb

Počet návštěv

134703
Dnes
Celkem
111
134703

Vaše IP: 54.80.221.163

Hasičské sdružení

hasici1

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů). Jeho starostou je Jan Pumpr. Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé.

Více informací

Kosky

hamr1

Krásné okolí vyniká množstvím lesů, rybníků a pískoven. Ubytování je v oblasti vhodné pro cykloturistiku, turistiku, rybaření, houbaření, koupání.

 

 

Dětské hřiště

detske hriště

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje se podařilo obci v roce 2011 získat dotaci na  vybudování zázemí pro aktivní trávení volného času. Více informací...

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení