Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Jednotka SDH

U sboru je vytvořena zásahová jednotka, která má 12 členů a je zařazena do kategorie JPO V. Jejím velitelem je Milan Tesař st. Jednotka zasahuje především v katastru obce, ale vypomáhala například při povodních v Majdaleně v roce 2002 a při likvidaci požáru lesa na rašeliništi u Hrdlořez.

V červnu roku 2013 se jednotka aktivně podílela na odstraňování následků povodní a provedla evakuaci obyvatel od řeky Lužnice.

Jednotka provádí pravidelná cvičení a zúčastňuje se soutěží v požárním sportu. Členové jednotky se pravidelně zúčastňují školení pořádaných HZS ČR.
V roce 1993 byla dokončena přístavba nové hasičské zbrojnice a hasiči dostali starší požární vozidlo Avie 31 DA-12 (r.v. 1986), které slouží dodnes.

Vybavení jednotky je financováno jejím zřizovatelem Obcí Hamr a dále jsou využívány finance z grantových programů Jihočeského kraje.

Strana 4 z 4

© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení