Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Sbor dobrovolných hasičů

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů).
Jeho starostou je Jan Pumpr.

Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé, pořádají např. masopustní průvod, dětský karneval, maškarní rej, pálení čarodějnic, stavění máje, dětský den, sportovní soutěže pro děti i dospělé, mikulášskou besídku, čertovské peklo, staví slaměný betlém, apod.

Za aktivní činnost při povodních v roce 2002 byla Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska udělena sboru medaile

Za mimořádné zásluhy"

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska dále ocenilo dlouholetou práci sboru a udělilo mu v roce 2006 nejvyšší ocenění

Čestný prapor SH ČMS "

© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení