Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Úvod

Obec Hamr leží v malebné jihočeské krajině 14 kilometrů jihovýchodně od Třeboně v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Katastrální území Hamr má rozlohu 1.194 hektarů. Hamr je obklopen lesy a množstvím rybníků, což umožňuje rybaření, houbaření a krásné procházky. Rovinatá turisticky atraktivní krajina láká v letních měsících zejména vyznavače cykroturistiky. Hranici katastrálního území mezi Hamrem a Majdalenou tvoří řeka Lužnice, vodáky nejčastěji navštěvovaný tok v celé ČR. V této části obce se nachází místní část nazývaná Kosky. Podél toku řeky Lužnice a v místě soutoku Lužnice s Koštěnickým potokem je četné množství rekreačních objektů.

Obec Hamr je samosprávnou obcí. V současné době má 350 obyvatel. Obec je napojena na vodovodní řad. Převážná část obce je odkanalizována a napojena na čistírnu odpadních vod. Plynofikace proběhla pouze v okrajových částech obce.

Každoročně se obec snaží využít možnosti čerpat dotace z Programu obnovy venkova a postupně tak realizovat plánované akce.

Zákaz starých kotlů na pevná paliva se blíží

Zde naleznete krátké shrnutí informací, které se týkají zákazu starých kotlů.

Další informace jsou na stránkách MŽP www.mzp.cz, kde je k dispozici mimo jiné i brožura s názvem JAK SPRÁVNĚ TOPIT.

Rekonstrukce dětských hřišť v obci Hamr

Předmětem projektu je rekonstrukce a doplnění dvou dětských hřišť v obci Hamr herními prvky a mobiliářem, včetně zhotovení oplocení a branky.

Projekt je realizován za přispění prostředků z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, projektu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

pdfPublicita

Obnova soustavy veřejného osvětlení Hamr

Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost systému veřejného osvětlení v obci Hamr. Předmětem projektu je instalace 80 ks svítidel za nová svítidla s LED světelnými zdroji. Realizací projektu dojde k úspoře primární elektrické energie min. 74,03 %.

Více...

Finanční úřad - informace

Finanční úřad pro Jihočeský kraj informuje o službách, které budou občanům v průběhu měsíce ledna a března poskytovány v Třeboni v budově bývalého pracoviště finančního úřadu.

Více...

ZMĚNA provozní doby v knihovně

Od 1. 3. 2024 bude místní knihovna provozována v pondělí opět od 16.00 hodin do 18.00 hodin.

Odpadové hospodářství r. 2022

Informace o kvantifikovaných vý- sledcích odpadového hospo- dářství a nákladů na provoz obecního systému za rok 2022.

pdfVíce...

Anketa spokojenosti čtenářů v knihovně

Vážení návštěvníci knihovny, obracíme se na vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Pomozte nám se zlepšit.

Více...

Pořízení požární techniky - dotační program

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hamr obdržela v červenci 2022 nové vybavení z dotační programu "Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje - pořízení požární techniky a věcných prostředků".

Více...

Strana 1 z 3

rozhlas

mobilni rozhlas

knihovna banner

Logo trebonsko

katalog soc 2015 2

jikord

zo logo min

Rybaření Nový Kanclíř

logo ryb

Počet návštěv

1115328
Dnes
Celkem
230
1115328

Vaše IP: 3.236.83.14

Hasičské sdružení

hasici1

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů). Jeho starostou je Jan Pumpr. Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé.

Více informací

Kosky

hamr1

Krásné okolí vyniká množstvím lesů, rybníků a pískoven. Ubytování je v oblasti vhodné pro cykloturistiku, turistiku, rybaření, houbaření, koupání.

 

 

Dětské hřiště

detske hriště

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje se podařilo obci v roce 2011 získat dotaci na  vybudování zázemí pro aktivní trávení volného času. Více informací...

© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení