Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Důležitá telefonní čísla

Základní
Hasiči 150
Policie 158
Záchranná služba 155
Informace o telefonních číslech 1180
Poruchové služby
Poruchy plyn 1239
Poruchy telefon 13 129
Poruchy vodovod 800 120 112
Poruchy elektřina 800 225 577
Doprava - informace
Autobusy Třeboň 384 721 411
Železnice J. Hradec 384 410 111
Zdravotnická zařízení
Pohotovost Třeboň 384 721 800
Nemocnice J. Hradec 384 376 111
Úřady
Krajský úřad České Budějovice 386 720 111
MěÚ J. Hradec 384 351 111
MěÚ Třeboň 384 342 111
FÚ Třeboň 384 752 111
Katastrální pracoviště J. Hradec 384 370 140
Ostatní
Česká pošta Chlum u Třeboně 954 237 804

Obecní knihovna

V budově obecního úřadu je umístěna knihovna. V rámci Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje zde bylo realizováno v roce 2006 místo s veřejně přístupným internetem, byl pořízen počítač a přístup k internetu zdarma. Internet zdarma v minulosti využívali hlavně studenti, žáci, ale i ostatní věkové kategorie občanů a o prázdninách využili této možnosti i rekreanti. Zajištění přístupu k internetu dnes již patří mezi standardní služby knihoven, stejně jako doplňování knihovního fondu, proto se obec, ačkoli byla finanční podpora MK ČR ukončena, rozhodla veřejně přístupný internet i nadále zachovat a připojení financovat sama. Počátkem roku 2013 byla knihovna vybavena novými regály, ve kterých jsou knihy přehledně uspořádány. V roce 2013 byla obci přiznána dotace z Ministerstva kultury ČR – podprogram VISK 3 na projekt „Zahájení automatizace knihovnických činností". Díky tomu je knihovna dovybavena výpočetní technikou, která umožní vést knihovní fond elektronicky. V současné době probíhá ukládání knihovního fondu do počítače, po jehož dokončení bude spuštěn AKS (automatizovaný knihovní systém) Clavius, prostřednictvím kterého bude zpřístupněna literatura i čtenářům. Co se týká samotného knihovního fondu, je průběžně dokupován z finančních prostředků obce a dále pak je využívána možnost výpůjčky knih z Městské knihovny Třeboň.


Provozní doba:
Každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.

27. 1. 2020 – Změna on-line katalogu

Ti z Vás, kteří využívají on-line katalog, jistě zaznamenali, že je nějakou dobu nedostupný. Přibližně od měsíce listopadu 2019 až do ledna 2020 docházelo k postupnému přechodu na nový systém. Nyní je už katalog v provozu na této adrese:

Online katalog obecní knihovny v Hamru

© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení