Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Jste zde: O obciSport a volný čas

Zázemí pro volnočasové aktivity

Obec Hamr se již v minulosti rozhodla vybudovat v zadní části obce okolo „kabiny“ zázemí pro aktivní trávení volného času. Po několika nezdárných pokusech získat finance, se podařilo v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 získat dotaci a tak postupně na tomto projektu pracovat. V první etapě bylo realizováno zázemí pro nejmenší – dětské hřiště. V rámci podpory MAS Třeboňsko se postupně doplnily další atrakce pro děti, prvek pro dospělé a dřevěný přístřešek – turistické odpočívadlo.
Samotné rekonstrukci kabiny předcházelo několikaleté úsilí získat pozemek pod stavbou, který byl v osobním vlastnictví. To se podařilo zhruba po deseti letech a to v roce 2013, kdy se v rámci dědického řízení změnil vlastník a díky tomu došlo po vzájemném jednání k uzavření kupní smlouvy a výkupu pozemku.

Následovalo vypracování projektu a vyřízení stavebního povolení. Po podaných cenových nabídkách na rekonstrukci tohoto stavebního objektu, které byly velmi vysoké, se zastupitelstvo obce rozhodlo, že rekonstrukce proběhne svépomocně. Obec bude financovat veškerý materiál a odborné práce si sjedná dílčím způsobem. Rekonstrukce započala v roce 2016.

Převážná část objektu byla zbourána. Co bylo v silách místních hasičů, to bylo připraveno pro další bourání za pomoci místních firem, které poskytly zdarma techniku.

V průběhu celé rekonstrukce odpracovali hamerští hasiči celkem 1.648 hodin zdarma ve prospěch obce.

Počátkem roku 2018 proběhla kolaudace a budova byla následně předána dle usnesení Zastupitelstva obce Hamr Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Hamr k užívání na základě smlouvy o bezplatné zápůjčce.

Občané si mohli objekt nově zrekonstruované klubovny pro volnočasové aktivity prohlédnout 29. a 30. června 2018, kdy už byly prostory vybaveny novým funkčním nábytkem, na který přispěl Sboru dobrovolných hasičů Hamr z dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží Jihočeský kraj a Obec Hamr z účelové dotace na dovybavení klubovny nábytkem.


„Zvláště důležitá je tato klubovna pro práci s dětmi a mládeží. Nyní můžeme s dětmi pracovat na teoretické přípravě plynule po celý rok. Děti získávají znalosti z topografie, zdravovědy, uzlování, protipožární prevence a jiné odborné dovednosti. Již několik let se zabýváme i výrobou dekorací pro různá roční období, kterými je následně vyzdobena náves nebo slouží pro vystoupení a kulturní akce, které v obci organizujeme, jako je například Masopustní průvod, Dětský karneval, Dětský den, Maškarní rej, Pohádkový les, Lampiónový průvod a vánoční akce. Děti a mládež se zde připravují na soutěže a provádějí nácvik družstev v požárním sportu, probíhá zde i nácvik přípravky Soptíků. Máme radost, že se máme s dětmi možnost scházet a pracovat v nových krásných prostorách a také z podpory Jihočeského kraje i samotné Obce Hamr“, sdělil starosta SDH Hamr Jan Pumpr.

Fotodokumentace z proběhlé rekonstrukce

 

 

© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení