Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Sbor dobrovolných hasičů

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů).
Jeho starostou je Jan Pumpr.

Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé, pořádají např. masopustní průvod, dětský karneval, maškarní rej, pálení čarodějnic, stavění máje, dětský den, sportovní soutěže pro děti i dospělé, mikulášskou besídku, čertovské peklo, staví slaměný betlém, apod.

Za aktivní činnost při povodních v roce 2002 byla Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska udělena sboru medaile

Za mimořádné zásluhy"

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska dále ocenilo dlouholetou práci sboru a udělilo mu v roce 2006 nejvyšší ocenění

Čestný prapor SH ČMS "

Činnost sboru

Výbor SDH

Funkce Jméno,příjmení telefon
starosta sboru + jednatel Jan PUMPR 602 165 685
náměstek starosty Milena OUTLÁ 728 640 885
velitel JSDH Milan TESAŘ 728 132 901
hospodář Jiřina STELLNEROVÁ 733 793 770

Úvod

V současné době má sbor 90 členů (39 dospělých a 51 mladých hasičů).

Jeho starostou je Jan Pumpr.

Každoročně jsou hasiči pořadateli celé řady kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé, pořádají např. masopustní průvod, dětský karneval, maškarní rej, pálení čarodějnic, stavění máje, dětský den, sportovní soutěže pro děti i dospělé, mikulášskou besídku, čertovské peklo, staví slaměný betlém, apod.

Za aktivní činnost při povodních v roce 2002 byla Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska udělena sboru medaile

 Za mimořádné zásluhy"

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska dále ocenilo dlouholetou práci sboru a udělilo mu v roce 2006 nejvyšší ocenění

„ Čestný prapor SH ČMS "

Technika

Vybavení jednotky:

- dopravní automobil DA - A 31
- zásahové přilby Gallet F1 SF
- zásahové rukavice TYFFANY
- zásahová obuv ZZS
- zásahové obleky BUSCHFIRE
- polohovací pásy PELÉ
- ruční motorová pila STIHL MS 290
- plovoucí čerpadlo HONDA PPCA 800
- plovoucí čerpadlo FROGGY
- elektrické kalové čerpadlo HCP AS 215
- motorové kalové čerpadlo HERON EMPH 80W
- elektrocentrála HERON 6 kW
- osvětlovací stožáry 4 x 500 W
- vysavač na nebezpečný hmyz STIHL SH 86 D
- ochranné obleky proti nebezpečnému hmyzu
- skládací hliníkový žebřík 9 m
- teleskopický žebřík ATOL 3,8 m
- nabíjecí svítilny ANSMANN HSL 1
- radiostanice MOTOROLA

V současné době je jednotka schopna se svým vybavením pomoci při živelných pohromách, při čerpání vody ze sklepů a studní, při likvidaci nebezpečného hmyzu, apod.

Strana 2 z 4

© 2023 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení